Project:
Pluryn Oosterbeek

Locatie:
Utrechtseweg 316
6862 BC, Oosterbeek

Status:
Schetsontwerp haalbaarheid

Plan: haalbaarheidsstudie “deel”sloop/nieuwbouw zusterflat tot multifunctioneel gebouw.


Bestaande 50 jaar oude zusterflat.

Transformatie 1: sloop oudezusterflatvan 4 lagen  tot de fundering, nieuwbouw op bestaande fundering in 3 lagen met uitkragingen voor het vergroten van de plattgronden t.b.v. multifuntionele mogelijkheden als kantoor, zorg units, startersunits e.d. de nieuwbouw aan te sluiten op de “nieuwe uitbreiding”.

Nieuwbouw naast de zusterflat in 3 lagen binnen het bestemmingsplan t.b.v. multifunctioneel gebruiksmogelijkheden zoals kantoren, zorg units, startersunits, untis t.b.v. moeilijk opvoedbare kinderen.